corona maatregelen

Lieve Gasten van Boattripadventure.nl

Wat zijn we blij dat we jullie weer te mogen verwelkomen op het jacht. In deze vreemde tijd blijven wij proberen om het op het jacht zo leuk en zo gezellig mogelijk te maken. Nu voegen wij daar aan toe, ook zo veilig mogelijk, voor onszelf, maar belangrijker nog: voor jullie, onze gasten. Op deze pagina vindt u dan ook de maatregelen die wij hebben getroffen.

Reserveren:

Het is verplicht om vooraf te reserveren zowel voor de boattrips als voor B&B als voor het huren van de sloep, de sup-boarden, de catamarans en de floatingsuits. Reserveren kan per mail, info@boattripadventure.nl of telefonisch 0031 6 27321137. De betalingen dienen vooraf middels bankoverschrijving te zijn voldaan. Voor B&B hanteren wij een maximum van 8 personen en boattrips 12 personen. Ook voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Boarden:

U kunt niet meer zomaar aan boord stappen, hierin hebben wij voor ieders veiligheid een aantal maatregels getroffen:

-wij vragen u op de kade te wachten met een 1,5 meter tussen u en overige gasten, tenzij u van hetzelfde huishouden bent.

-Wij hebben er voor gezorgd dat u uw handen kunt desinfecteren of wassen en middels een app zullen wij uw lichaamstemperatuur meten, bij een lichaamstemperatuur van 38 graden of meer mogen wij u helaas niet aan boord laten en hopen wij u een andere keer te mogen verwelkomen.

-hierna vragen wij u het onderstaande vragenformulier in te vullen, heeft u op dit vragenformulier één of meerdere antwoorden met ja ingevuld ook dan mogen wij u helaas niet aan boord laten en hopen wij u een andere keer te mogen verwelkomen.

.

Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat alle zitplaatsen op 1,5 meter afstand van elkaar zijn zodat uw veiligheid bewaard kan blijven. Verder vragen wij onze gasten om ook rekening met elkaar te houden. Zorg ervoor dat, wanneer u bijvoorbeeld naar het toilet gaat, u voldoende afstand houdt van uw medegasten. Nogmaals gasten die op de dag van de reservering al klachten hebben als verkouden, koorts en dergelijke vragen wij om thuis te blijven. Het is voor ons iets heel onnatuurlijks om dat van u te moeten vragen, maar zo houden we het voor iedereen veilig.

Ook het personeel zal met grote regelmaat hun handen wassen en desinfecteren. De  werkplekken worden met regelmaat grondig gereinigd. Daarnaast zal na ieder bezoek, het gehele jacht  worden gereinigd en gedesinfecteerd om uw veiligheid te kunnen waarborgen.

Wij hebben reuze veel zin om er een schitterende mooie zomer van te maken!

Lieve gasten, tot snel!

 Met vriendelijke groet,

Suzanne en Ger

Team Boattripadventure.nl

____________________________________________________________________________

Geachte Gast,

Vanwege de maatregelen m.b.t. COVID19 verzoeken wij u de 1,5 meter regel in acht te nemen.

Wij zijn genoodzaakt voor zowel uw als onze veiligheid uw koorts te temperaturen voordat u het jacht kunt betreden.

Uw handen te desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfectie gel.

Ook vragen wij u onderstaande lijst in te vullen op de dag van boarden.

Indien het antwoord op een van de vragen ‘ja’ is, dient u thuis te blijven.


–    Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten. Heeft u een of meerdere van deze klachten gehad in de afgelopen 24 uur?

janee


–    Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

janee


–    Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

janee

–    Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

janee

–    Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

janee

Hierbij verklaar ik het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:

___________________________________________________________________

Datum:

___________________________________________________________________

Plaats:

___________________________________________________________________

Dear Gast,

Due to the measures regarding COVID19, we request that you observe the 1,5 meter rule.

We are obliged to temperature your fever for both your and our safety before you can enter the yacht.

Disinfect your hands with the disinfection gel.

We also ask you to fill in the list below on the day of boarding.

If the answer to one of the questions is “yes”, you must stay at home.


–    Coughing, colds, fever from 38 degrees or shortness of breath. Have you had one or more of these complaints in the past 24 hours?

yesno


–    Do you currently have a roommate or someone in your household with a fever and / or shortness of breath?

yesno


–    Have you had the new coronavirus and has it been diagnosted in the past 7 days?

yesno

–    Do you have a roommate / family member with the new coronavirus and have you had contact with him / her in the past 14 days while he / she had complains?

yesno

–    Are you in isolation because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new coronavirus?

yesno

I hereby declare that I have truthfully completed the above.

Name:

___________________________________________________________________

Date:

___________________________________________________________________

Place:

___________________________________________________________________

Lieber Gast,

Aufgrund der Maßnahmen bezüglich COVID19 bitten wir Sie, die 1,5-Meter-Regel einzuhalten.

Wir sind verpflichtet, Ihr Fieber zu Ihrer und unserer Sicherheit zu temperieren, bevor Sie die Yacht betreten können.

Desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem entsprechenden Desinfektionsgel.

Wir bitten Sie außerdem, die folgende Liste am Tag des Einsteigens auszufüllen.

Wenn die Antwort auf eine der Fragen “Ja” lautet, müssen Sie zu Hause bleiben.

Husten, Erkältungen, Fieber ab 38 Grad oder Atemnot. Haben Sie in den letzten 24 Stunden eine oder mehrere dieser Beschwerden gehabt?

janein

– Haben Sie derzeit einen Mitbewohner mit Fieber und / oder Atemnot?

janein

– Hatten Sie das neue Coronavirus und wurde es in den letzten 7 Tagen diagnostiziert?

janein

– Haben Sie einen Mitbewohner / ein Familienmitglied mit dem neuen Coronavirus und hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit ihm / ihr, während er / sie noch Beschwerden hatte?

janein

– Sind Sie isoliert, weil Sie direkten Kontakt zu jemandem hatten, bei dem das neue Coronavirus diagnostiziert wurde?

janein

Hiermit erkläre ich, dass ich das oben Gesagte wahrheitsgemäß abgeschlossen habe.

Name:

___________________________________________________________________

Datum:

___________________________________________________________________

Platz:

___________________________________________________________________